Sunday, July 3, 2011

Buku : Pengislahan Masyarakat Melayu

Majalah ini berperanan sebagai penyalur idea atau pengaruh pengislahan yang dibawa dari Timur Tengah terutamanya untuk disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Kesedaran ke arah peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi ini telah dicetuskan oleh golongan yang dikenali sebagai Kaum Muda. Perbincangan yang disampaikan telah memberi kesan yang besar terhadap sejarah politik moden dan nasionalisme masyarakat Melayu serantau selain meletakkan asas perjuangan baharu kepada masyarakat Melayu di Nusantara bagi mencapai kemajuana yang dihajati.

Bagi memahami idea pejuang al-Imam dalam mengislahkan masyarakat Melayu di Nusantara, maka dalam buku ini dimuatkan semua perbincangan yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang majalah ini dan tokoh-tokoh Melayu sezaman dengnnya, supaya dapat menelusuri idea dan pemikiran perjuangan islah dalam masyarkat Melayu pada awal abad ke-20.

Buku ini amat sesuai dijadikan bahan rujukan terutama kepada pengkaji dan pelajar bidang sejarah sosial-ekonomi dan politik masyarakt Melayu di Malaysia khususnya dan di Nusantara umumnya. "

http://thereadinggroupmalaysia.blogspot.com/2010/04/pengislahan-mayarakat-melayu.html

No comments:

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez