Wednesday, February 16, 2011

Salasilah orang Melayu, keterbukaan 1Malaysia

Tidak dapat dinafikan pertembungan dengan India adalah banyak sekali sehinggakan ia meninggalkan kesan budaya dan politik yang besar di rantau ini. Ia dapat dilihat pada pengaruh Hindu dalam struktur sosial dan politik alam Melayu. Sehubungan ini, bawah pengaruh Hindu, ketua dalam masyarakat Melayu feudal dijadikan raja, yang takhtanya diwarisi. Kosa kata bahasa Melayu ikut diserapi kata Sanskrit.

Walau bagaimanapun, pengaruh Hindu ini tidak sekali-kali menguasai struktur asas masyarakat Melayu, sama ada yang bersifat politik mahupun sosial. Pengaruh Hindu ini adalah lapisan budaya semata-mata dan tidak pun mengubah struktur feudal masyarakat Melayu dulu dalam apa jua cara. Ia masih wujud dengan utuh dalam tata tingkat raja dan rakyat.

Islam tiba di rantau ini pada abad 11 dan didapati sudah bertapak dengan mantapnya pada abad ke-13. Pada masa itu, Pasai dan kemudian Aceh di Sumatera menjadi pusat penyebaran Islam yang masyhur. Walaupun Sumatera Utara adalah pusat pengajian Islam di Asia Tenggara pada bahagian awalnya, sesungguhnya Melaka adalah pusat di mana Islam tersebar ke seluruh alam Melayu kemudian.
Sehubungan pengaruh Islam yang kuat di rantau ini melalui Melaka, ia menjadi pelabuhan yang dikunjungi pelbagai jenis pedagang. Walaupun banyak bahasa dituturkan di sana, bahasa Melayu ialah lingua franca yang paling banyak digunakan. Ia digunakan untuk tujuan komunikasi bukan saja antara penduduk tempatan dengan pedagang, tetapi sesama pedagang asing dari segenap pelosok dunia.

Walaupun Melaka ditawan Portugis pada 1511, Kerajaan Melaka tidak terus lenyap. Sehubungan ini, seluruh empayar Melaka diperintah dari Johor sehingga ia dan lain-lain ditakluk Aceh. Dengan ini, seluruh Semenanjung Malaysia berada di bawah kuasa Aceh, kecuali Melaka yang diperintah Portugis dan kemudian Belanda.

Kekuasaan Aceh diakhiri dengan penaklukan Bugis pada abad ke-18. Penaklukan Bugis dari Sulawesi ini berlaku dalam bentuk halus. Mereka tidak sekali-kali menggulingkan pemerintah di Semenanjung. Yang dilakukan ialah mereka menguasai beberapa negeri dengan meresapi struktur politik yang sedia wujud, melalui naungan di sebalik takhta. Antaranya ialah Kedah, Perak, Pahang dan Johor. Hanya di Selangor, mereka berjaya menduduki takhtanya.

Kemunculan dan kejatuhan kekuasaan Aceh dan Bugis ini sebetulnya memperlihat bangun jatuhnya pusat kuasa watan alam Melayu, khususnya di Semenanjung. Sebaliknya, kehadiran Portugis dan Belanda perlu dilihat sebagai semata-mata campur tangan di Melaka saja dan kawasan berdekatan. Di luar Melaka, di Semenanjung dan seluruh Nusantara, tamadun Melayu terus berkembang tanpa sebarang pengaruh Barat yang signifikan.

Melaka adalah Kerajaan Melayu pertama untuk tempoh 1402-1511, sesungguhnya adalah kemuncak tamadun Melayu dalam alam Melayu. Selepas tempoh ini, ia berpindah ke Johor. Dari sinilah pengaruh dan kekuasaan Melaka terus berkembang ke seluruh Semenanjung dan di pantai timur Sumatera.

Menjadi kesalahan besar untuk menganggap era kekuasaan Aceh dan Bugis di Semenanjung sebagai pemerintahan oleh kaum bukan Melayu, seperti didakwa sesetengah pihak. Masyarakat Aceh dan Bugis berasal dari Sumatera dan Sulawesi, adalah wilayah utama dalam alam Melayu. Justeru mereka bukan pendatang ketika berpindah ke Semenanjung. Mereka sebetulnya adalah watan alam Melayu dan peribumi Nusantara!

Sehingga abad ke-18, kewujudan alam Melayu di rantau ini, khususnya secara dominan di Nusantara kecuali Melaka, berterusan tanpa campur tangan Barat. Hanya pada abad ke-19, keadaannya berubah melalui penjajahan Inggeris. Untuk beberapa abad lamanya, Semenanjung dihuni rata-ratanya masyarakat Melayu. Tetapi awal abad ke-20 memperlihat kependudukan alam Melayu ini bertukar secara mendadak dengan kemasukan buruh secara besar-besaran dari China dan India.

Dengan latar sejarah yang sebegini jelas keMelayuannya, bagaimanakah Semenanjung tidak boleh dikaitkan lagi dengan nama Tanah Melayu pada masa kini khususnya dalam Gagasan 1Malaysia?

Gagasan 1Malaysia yang walaupun menganjurkan keadilan sosial yang memastikan keterlibatan semua kaum, tidak boleh sekali-kali ditafsirkan dari segi kenegaraan, khususnya mengenai salasilah negara ini sebagai betul-betul satu fenomena moden yang langsung tidak mahu mengambil kira sejarah lampau.

Penolakan unsur kesinambungan antara bentuk sebelum moden dengan yang moden oleh sesetengah pihak, yang menganggap nama Tanah Melayu itu tidak sesuai lagi digunakan pada masa ini, khususnya dalam pembentukan bangsa Malaysia dan negara moden Malaysia itu sendiri, adalah bukan saja sikap buruk. Tetapi yang lebih mudarat lagi ialah kesan buruk yang boleh timbul daripada sikap ini yang menafikan sejarah lampau negara ini sebagai jajahan Melayu.

Sesungguhnya pembinaan mana-mana negara, walaupun pada zaman moden ini perlu dikaitkan secara eksplisit dengan bentuk sebelum moden dengan mengambil kira sejarah lampau, khususnya yang berkenaan dengan beberapa identifikasi politik yang penting. Sehubungan ini, Semenanjung adalah Tanah Melayu pada masa dulu, kini dan selama-lamanya. Ini adalah kenyataan nasionalisme Malaysia dan bukan etnosentrisme Melayu!

Penulis ialah Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Oleh Teo Kok Seong

Wednesday, February 2, 2011

Bahasa negara sendiri berkesan guna mendidik

Selain petisyen, kumpulan ini menyerahkan memorandum yang mengandungi hujah penting, ekoran daripada perbincangan dalam tiga forum yang bertajuk A Discourse on Malaysia Education Policies – Science and Math in English as an Option, yang sudah tentu dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Forum ini yang diadakan di Pulau Pinang, Melaka dan Kuala Lumpur dilaporkan mendapat sambutan baik daripada rakyat, sehingga mereka perlu didahulukan mengikut semangat Gagasan 1Malaysia.

Hasrat dan seruan untuk mengembalikan PPSMI di sekolah tertentu, seperti yang dinyatakan oleh kumpulan ini, adalah untuk memberi murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah pendidikan yang terbaik mungkin dan dalam bahasa yang paling sesuai pula. Dengan ini, ibu bapa berkenaan berkata bahawa mereka tidak sekali-kali menentang Dasar Memartabatkan Bahasa Inggeris, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBM-MBI), yang digubal untuk menggantikan PPSMI, khususnya dalam meneruskan kepentingan penguasaan dan penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan negara.

Apa yang mereka mahu ialah diberi pilihan, seperti yang berlaku pada sekolah vernakular yang dibenarkan mengajar dua mata pelajaran itu dalam bahasa etnik tertentu. Sehubungan ini, kebenaran menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil, adalah selari dengan peruntukan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Inggeris yang tidak pun bahasa etnik mana-mana kaum di Malaysia, boleh dilihat sebagai tidak ada sebarang kaitan dengan peruntukan ini. Justeru perbandingan bahasa Inggeris dengan bahasa etnik sebagai bahasa pengantar di sekolah vernakular, didapati tidak berasas dalam tuntutan kumpulan ini.
Persoalan utama yang timbul daripada hasrat dan seruan kumpulan ini, yang dikatakan disokong oleh ramai ibu bapa di seluruh Malaysia, adalah mereka tidak yakin kepada kemampuan bahasa Melayu untuk memajukan bangsa dan negara Malaysia, setelah negara melaksanakan PPSMI selama tujuh tahun, iaitu dari 2003 sehingga 2010. Sehubungan ini, PPSMI didapati memudaratkan banyak murid dan pelajar di seluruh Malaysia.

Dasar MBM-MBI yang menggantikan PPSMI dan mula berkuat kuasa pada 2011, ikut tidak diyakini mereka, walaupun mereka menafikan hakikat ini. Pengakuan ibu bapa ini bahawa mereka mahu yang terbaik untuk pendidikan anak mereka, dan yang disampaikan dan diterima pula dalam bahasa yang paling sesuai dengan anak mereka, adalah satu penghinaan terhadap pendidikan di sekolah kebangsaan, yang diajar dan dipelajari dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita!

Model penggunaan bahasa negara sendiri untuk memajukan rakyat dan negara, bukan sesuatu yang baru, dan dipilih oleh hanya Malaysia. Model ini telah terbukti kejayaannya di merata tempat. Dalam hal ini, Rusia yang menggunakan bahasa negara sendiri, didapati mampu menandingi banyak negara besar yang lain, sehingga menjadi peneraju yang tiada tolok bandingnya dalam bidang sains angkasa.

Jerman juga menggunakan bahasa negara sendiri dan amat dikenali sebagai berjaya dalam bidang automobil. Beberapa jenama besar kereta di dunia adalah hasil keluaran Jerman. Finland yang juga menggunakan bahasa negara sendiri, berjaya memajukan rakyatnya sehingga berhasil mengeluarkan telefon bimbit yang paling popular di dunia di bawah jenama Nokia.

Di rantau ini, Jepun dan Korea yang bangga sekali dengan penggunaan bahasa negara sendiri untuk mendidik anak bangsa, didapati amat berjaya dalam bidang teknologi. Thailand yang menggunakan bahasa negara sendiri, iaitu bahasa Thai, disegani oleh jirannya di rantau ini dalam bidang teknologi pertanian.

Perbandingan dengan semua negara ini, dikatakan oleh sesetengah pihak yang menyokong PPSMI diteruskan, adalah tidak adil. Ini adalah kerana semua negara ini memiliki sejarah yang jauh lebih lama daripada Malaysia, yang hanya berusia 54 tahun pada 2011. Hujah tempoh lama, yakni dalam pengertian sejarah negara yang ratusan tahun itu, dan pengembangan bahasa negara yang begitu lama, perlu ikut diguna pakai dalam kes Malaysia dan bahasa Melayu.

Penggunaan bahasa Melayu selaku bahasa negara, lebih-lebih lagi sebagai bahasa ilmu, dalam tempoh ratusan tahun, mulai 1957 sehingga 3030 misalnya, sudah tentu berjaya bukan saja mengembangkannya, tetapi lebih penting berhasil memantapkannya dalam apa jua domain pemakaian, khususnya yang berkaitan dengan budaya tinggi.

Dasar MBM-MBI perlu disambut dengan baik oleh rakyat dalam bentuk sistem persekolahan yang sedia ada, dan bukannya dengan pertambahan bentuk baru, misalnya Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan 1Malaysia. Sistem pendidikan yang wujud kini dengan pelbagai jenis/aliran, tidak perlu dikusutkan lagi. Secara unggulnya, Malaysia hanya memerlukan satu jenis sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan yang menggunakan bahasa negara sendiri, iaitu bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa pengantar.

Dengan pelaksanaan yang berkesan, Dasar MBM-MBI mampu menghasilkan anak bangsa yang bukan saja menguasai bahasa Melayu selaku bahasa negara, pada tahap yang baik, tetapi lebih penting lagi adalah anak bangsa yang bangga, sayang dan setia kepada bahasa negara ini. Pada masa yang sama, mereka ikut berjaya menguasai bahasa Inggeris, iaitu bahasa antarabangsa yang penting, dengan baik sekali.

Penulis ialah Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez